Nordic Business Institute

har över 20 års erfarenhet av kompetensutveckling. För oss är kompetensutveckling att ge något av det vi kan för att göra människor smartare, intressantare och energirika.

Vår kärnverksamhet består av att utveckla, anpassa och genomföra yrkeshögskoleut-bildningar, företagsutbildningar och arbetsmarknads-utbildningar.

Inloggning

För studenter, lärare och resurspersoner.

Vill du kompetensutveckla ditt företag? Nordic Business Institute erbjuder såväl öppna kurser som företagsanpassade lösningar.

Se vårens utbud av öppna kurser!

Är du intresserad av att skapa en solid plattform att bygga din yrkeskarriär på?

Vill du vidareutveckla din yrkes-kompetens eller byta riktning i yrkeslivet?

Söker du en samarbetspartner inom utbildning eller vill du kanske bli en resurs för vår verksamhet? Vi har ett brett kontaktnät inom en rad olika områden.