Vill du kompetensutveckla i ditt företag/organisation? Nordic Business Institute erbjuder såväl öppna kurser som organisationsanpassade lösningar.

Är du intresserad av att skapa en solid plattform att bygga din yrkeskarriär på?

Vill du vidareutveckla din yrkes-kompetens eller byta riktning i yrkeslivet?

Utbildningsföretag, lärare eller konsult?

Söker du en samarbetspartner inom utbildning eller vill du kanske bli en resurs för vår verksamhet?