Kompetensutveckling för företag och

offentlig sektor

- Ökad konkurrenskraft för företaget, organisationen och individen


Vår affärsidé är att tillfredsställa den privata och offentliga sektorns behov av kompetensutveckling främst inom inköp/upphandling, logistik/supply chain management, ledarskap/ekonomi, marknadsföring/ kommunikation, juridik, IT och miljö. Inom samtliga kompetensområden genomför vi Öppna kurser, anpassade/ skräddarsydda utbildningar för företag, organisationer och den offentliga sektorn samt konsultprojekt. Utbildningarna bygger på konceptet “praktisk kunskap på akademisk grund” med målet att tillföra den senaste kunskapen inom respektive område.

Genom Nordic Business Institute's öppna kurser får du ett givande erfarenhetsutbyte med deltagare från andra företag, organisationer och branscher samt möjligheter att utöka både ditt personliga och yrkesmässiga nätverk. De fungerar utmärkt som komplement till en skräddarsydd utbildning och ger varje medarbetare möjlighet till spetskunskaper för sin specifika arbetsroll.
 

Aktuella kurser


För att se aktuella kurser klicka här ----> Kurser 2014

    

Praktisk kunskap för yrkeslivet!

Ladda ner vår broschyr med information om företagsutbildningar på NBI!

 

 
  

Utbudet av Nordic Business Institute's utbildningar har succesivt växt fram under närmare 30 år. De bygger på konceptet "praktisk kunskap på akademisk nivå för näringslivet". Såväl pedagogiken som kursupplägget är anpassat för personer som är yrkesverksamma. NBI tillhandahåller den kunskap och de verktyg som deltagarna behöver för att arbeta med utveckling inom olika områden i företaget eller organisationen. Pedagogiken bygger på att kompetensutveckling ska vara långsiktig och aktivt stödja någon form av förändring som företaget/organisationen arbetar med eller planerar att starta.

Mer information och anmälan till öppna eller interna kompetensutvecklingsprogram för företag och offentlig sektor, vänligen kontakta:


Bengt Sandin

Mobil: 0725 01 99 60

E-post: bengt.s@nbi.se